سامانة فرماندهی و کنترل C5I2 و بررسی نقش رایانه ها در آن
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۸   کلمات کلیدی: سامانة فرماندهی و کنترل

چکیده: امروزه ماهیت جنگ تفکرکرده و به شکل جنگ اطلاعات درآمده است پس برتری اطلاعاتی در چنین جنگی نقشی حیاتی ایفا می کند. لذا هدف اصلی فرماندهان و طراحان نظامی در این نوع جنگ ها، برتری در زمینة فرماندهی و کنترل مبتنی بر سامانه های اطلاعاتی، شبکه های رایانه ای و مخابراتی مرتبط با آن است که در اصطلاح به آن C4I می گویند. آنچه سامانة C4Iرا مفید جلوه می دهد، «همبستگی» اجزای این سیستم با همدیگر در سایة «یگانگی تلاش» است که منجر به تعریف سامانة جدیدی با شناسة C5I2گردیده است.


 
انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش هستی شناختی اطلاعات
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۸   کلمات کلیدی: انقلاب منابع آشکار

چکیده: در نوشتار پیش رو، بررسی تأثیر انقلاب خبری رخ داده در آغاز قرن بیست ویکم بر روی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، به دنبال پاسخ این پرسش می باشیم که آیا با وقوع انقلاب خبری که یکی از ویژ گی های عمده آن، انقلاب در موضوع منابع آشکار می باشد، چالشی پیش روی هویت اطلاعات قرار گرفته است که می تواند موقعیت هستی شناختی اطلاعات را دچار تحول نماید؟


 
اطلاعات به مثابه علم
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۸   کلمات کلیدی: چرخه اطلاعات

نوشتار حاضر به دنبال بررسی ایده «علمی‌بودن یا امکان مطالعه علمی اطلاعات» است. نویسنده در پاسخ به پرسش پژوهش، با طرح دو فرضیه تشابه روش‌شناختی اطلاعات و علم و هم‌سانی هستی‌شناختی این دو، مدعی علمی‌بودن فرایند تولید شناخت اطلاعاتی و همچنین، اشتراک ویژگی‌های هستی‌شناختی شناخت علمی و شناخت اطلاعاتی است


 
فشارهای عصبی بر هادیان منابع پنهان و راه‌های مقابله با آن
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۸   کلمات کلیدی: هادیان منابع پنهان

نیروی انسانی در هر سازمانی محور توسعه و عامل اصلی برای رسیدن به اهدافش می‌باشد، در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی به‌دلیل ویژگی‌های خاص این سازمان‌ها و کارکردهای ویژه نیروی انسانی در آن این موضوع اهمیت زیادی پیدا می‌کند. از دغدغه های مهم سازمان‌ها بهره برداری مناسب از ظرفیت نیروهای خود می‌باشد ولی عواملی بر عملکرد نیروها تأثیر گذار است که لازم است تأثیرات منفی و مثبت آنها شناسایی و جهت کاستن عوامل منفی راهکار مناسب اتخاذ کند، به اعتقاد اکثر کارشناسان روانشناسی در دهه‌های اخیر فشار عصبی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر کارکنان می‌باشد، ضروری است عوامل ایجاد آنها شناسایی گردند. موضوعات مذکور در حوزه هادیان منابع پنهان اهمیت مضاعفی دارد زیرا سازمان اطلاعاتی و امنیتی اگر به مشکلات و عوامل تأثیرگذار بر هادیان منابع پنهان اهمیت ندهد به یقین موفقیت چندانی در حوزه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات پیدا نخواهد کرد. بر این اساس سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:"عوامل ایجاد فشار عصبی بر هادیان منابع پنهان در سازمان‌های اطلاعاتی- امنیتی چیست؟"


 
نقش هادی عملیات جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۸   کلمات کلیدی: جمع‌آوری پنهان

اشراف اطلاعاتی یکی از نیازهای اساسی و بنیادین و یکی از عوامل موفقیت سازمان‌های اطلاعاتی است. در واقع اشراف اطلاعاتی با کسب اخبار و اطلاعات و احاطه و اشرافیت بر موضوعات پیرامونی ارتباط داشته و به شکلی دقیق و عمیق، واقعیت‌های عینی و ذهنی را در ابعاد مختلف به‌گونه‌ای روشن و شفاف به تصمیم‌سازان ارائه می‌دهد.


 
جنگ اطلاعاتی رابایددر دوسطح مورد توجه قرار داد: درسطح تاکتیکی و درسطح استراتژیکی
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۸   کلمات کلیدی: جنگ اطلاعاتی

سطح تاکتیکی: شکل های سنتی حملات اطلاعاتی مانند اقدامات ضد رادار در حوزه فرماندهی، نظارت، ارتباطات، نیز رخنه کامپیوتری و عملیات روانی است که از ویژگی های زیر برخوردار می‌باشد:

  • روش های اقدام و ضد اقدام
  • اهداف، منطقه‌ای هستند و دورنمای محدودی دارند وصرفاً در یک عملیات رزمی خاص قابلیت هماهنگی وجود دارد
  • از فعالیت های نظامی پشتیبانی می‌کند.

این شکل از حملات در سطح تاکتیکی انجام می‌شود و نیاز به دانستن مشخصات تکنیکی و روش های عملیاتی دارد و می‌تواند در قالب چند عملیات همزمان و پی در پی انجام شود. در اینجا، صحنه نبرد گسترش می‌یابد و از محدوده مرزهای جغرافیایی و زمانی در زمان صلح، بحران و یا صحنه نبرد گسترش می‌یابد.

سطح استراتژیک: جنگ افزارهای استراتژیک جنگ اطلاعاتی به طور گسترد‌ای باعث کاهش اهمیت فاصله و مسافت می‌شوند، به طوری که آسیب پذیری‌های C3I در میدان جنگ اهمیت کمتری از آسیب پذیری های زیر ساخت های غیر نظامی ملی پیدا می‌کند


 
در مسائل مربوط به حوزه اطلاعات وامنیت بخش عمده اطلاعات ارزشمند، اطلاعات آشکارند
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٧   کلمات کلیدی: اطلاعات آشکار

در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) بخشی وجود دارد که عمده شبکه های خبری دنیا را رصد نموده و سپس با تجزیه و تحلیل اخبار آنها را با رویکرد "مشتری مداری" به دست سرویس های اطلاعاتی و امنیتی مربوطه هر خبر می رساند.


 
،یکی ازفعالیتهای آمریکا برای مقابله باایران، ورودبه سیستم های امنیتی ومخابراتی
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٧   کلمات کلیدی:

البته توانایی رصد سیستم های مخابراتی ایران توسط آمریکا همیشه محدود بوده و از این رو سعی کرده است تا با استقرار در مرزهای هم جوار با کشور از فاصله نزدیک این رصد را انجام دهد